Het Traject

De verkiezing geeft de ondernemingen die service en klantgerichtheid haast tot kunst verheven hebben de aandacht die zij verdienen. En dat is niet meer dan terecht. De genomineerde klantgerichte bedrijven leggen een flink traject af: van nominatie tot de Grande Finale.

De nominatie

De kwaliteit van service en klantgerichtheid berust op de medewerkers van een organisatie. Zij onderhouden de contacten met de klanten en zijn grotendeels verantwoordelijk voor de uitstraling van de onderneming. Een goede service verlenen vereist niet alleen de juiste beroepshouding, maar ook de juiste vaardigheden. De servicegraad bepaalt niet zelden het lot en de reputatie van een organisatie.

Klantgerichtheid is het belangrijkste aspect van de beroepshouding. Dit gaat verder dan respect en betrokkenheid; dan is er sprake van klantvriendelijkheid. Bij klantgerichtheid gaat het echter vooral om de ‘drang’ om problemen voor klanten op te sporen en op te lossen. Voor ondernemingen is dit een heuse overlevingsvoorwaarde. Dat maakt De Sterkste Schakel uitdagend, boeiend en waardevol.

Het bijzondere van deze verkiezing is dat een bedrijf moet worden voorgedragen om deel te kunnen nemen aan de verkiezing. De nominaties bereiken de jury door voordrachten van de genomineerden van de voorgaande verkiezing, door juryleden en het merendeel door voordrachten vanuit die Publieksprijsverkiezing binnenkomen. Alle genomineerden worden door de organisatie op een rijtje geplaatst, onderverdeeld in sectoren en getoetst op basis van de criteria vastgelegd in het reglement. Gemiddeld genomen wordt ongeveer 25% van de aangemelde nominaties daadwerkelijk gehonoreerd. Het zijn vaak rond de 60 bedrijven, die uiteindelijk meedoen aan de grote verkiezing.

Als een bedrijf is aangemeld voor nominatie wordt de genomineerde persoonlijk gebeld om een bezoekafspraak te maken. Deze afspraken worden vanaf april ingepland. In dit gesprek wordt gepolst hoe de nominatie door de onderneming ontvangen is en wordt uitvoerig stil gestaan bij de verdere stappen. Ook komen de promotiekansen uitgebreid aan bod. Na dit informatieve bezoek ontvangt (na goedkeuring van de nominatie) de genomineerde per e-mail een juryvragenformulier. Wanneer dit formulier door de jury is ontvangen en beoordeeld is de nominatie officieel en mag het genomineerde bedrijf dit heuglijke feit publiekelijk maken. Hiervoor heeft de organisatie een uniformpakket aan promotietools ontwikkeld, waarin onder andere een nominatie Award in lijst is opgenomen.

Kennismaking met de jury & speeddaten

De Sterkste Schakel Verkiezing richt zich zoals gezegd op het opsporen van bedrijven in de regio Rijnland die service en klantgerichtheid de meest normale zaak van de wereld vinden. Op een middag in de maand februari krijgen alle genomineerden de gelegenheid met elkaar en met de jury kennis te maken middels een Speeddate in het sfeervolle Fletcher Hotel Restaurant De Witte Raaf in Noordwijk. De jury let hierbij vooral op het enthousiasme (passie) van de ondernemer/manager en op de kracht van de boodschap.

De beoordelingen van de jury tijdens deze eerste kennismaking worden meegenomen in de totaalbeoordeling. De Speeddate is voor de genomineerden vooral een unieke gelegenheid om in korte tijd met tientallen mooie ondernemingen in de regio kennis te maken en eventueel vervolgafspraken te maken.

Jurybezoeken & het Grote Juryberaad

Gedurende de maanden januari en februari worden nagenoeg alle genomineerden door de jury bezocht om de ingevulde vragenformulieren te checken. Naast verdere informatievergaring verkrijgt de voorpost van de jury dan een uitgebreider beeld van de ondernemer(s) en onderneming. De bevindingen worden ten behoeve van de voltallige jury in verslagen vastgelegd.

In maart komt de voltallige jury bijeen om de sectorwinnaars te bepalen. Op grond van het geheel aan informatie (juryformulieren, eerste indruk van de Speeddate, bedrijfsbezoeken en eventuele reacties van klanten van de genomineerden) selecteert de jury tijdens het Grote Juryberaad de acht sectorwinnaars, de winnaar van de Trofee en de winnaar van de Grant Thornton Aanmoedigingsprijs.

Grande Finale

15 / 03 / 19

Grand Hotel Huis ter Duin