Nuntius

|

Van lokale bloemenzaak en landelijke verzekeraar tot een internationaal opererende beveiliger. Nuntius, voor websiteontwikkeling en hosting, kent geen grenzen. Niet in klanten en niet in mogelijkheden. “Techniek is nooit een belemmering om iets te realiseren”, geeft eigenaar Teeuwis Hillebrand aan. Nuntius is het Latijnse woord voor berichtgever en dat is precies wat het bedrijf voor haar klanten realiseert. Websites zijn communicatiekanalen en daarmee de berichtgevers van bedrijven.

Het is een bewuste keuze van Nuntius om naast de ontwikkeling eveneens de hosting van websites aan te bieden. “Je hebt beide nodig en als de website on-verhoopt storing heeft, is het oplossen daarvan des te makkelijker als je toegang tot de techniek achter de website en de hosting hebt. Geen onnodige discussies tussen twee verschillende partijen, maar snel schakelen.”

Betaalbaar maatwerk

Nuntius heeft een grote diversiteit aan klanten in het klein-, midden- en grootbedrijf. Klanten met wie Teeuwis Hillebrand en collega Peter van Sark een relatie voor de lange termijn opbouwen. “Ik ben tien jaar terug gestart en heb nog steeds klanten van het eerste uur.” Voor het laten slagen van ieder websiteproject en het uit handen nemen van alle werkzaamheden werkt Nuntius samen met verschillende vakspecialisten, zoals ontwerpbureaus en contentleveranciers. “Websites ontwikkelen we uiteraard zelf, dat is ons specialisme. Soms is dat maatwerk, maar vaak betreft het een combinatie van op maat gemaakte of ingekochte functionaliteiten met een bestaand contentmanagementsysteem (cms), zoals Joomla of WordPress. Gebruik maken van een bestaand cms kan prima en is voordeliger dan de hele site op maat te maken. Met het toevoegen van bijvoorbeeld een rekenmodule, zoals we voor een financieel adviseur hebben ontwikkeld, lever je alsnog maatwerk, maar houd je het betaalbaar voor de klant.”

Veiligheid en privacy

Veiligheid en privacy binnen de IT zijn actuele items waar Nuntius uitgebreid in kan adviseren. “Wij hebben veel ervaring met de ontwikkeling van complexe sites met beveiligde omgevingen. Ik adviseer de overheid op dit vlak. Met de nieuwe Wmo, jeugdwet, en zorgwet komen weer nieuwe systemen en applicaties voor gegevensuitwisseling. Juist met die persoonlijke gegevens wil en moet je veilig en zorgvuldig omgaan. Wij kunnen bedrijven die hoge eisen stellen aan toegang en beheer hierin adviseren en de techniek daarvoor ontwikkelen.”

Meedenken en transparantie

Meedenken met de klant en transparantie zijn belangrijke waarden voor Nuntius. “Voor de klant willen we werk uit handen nemen. Schakelen we ons vaste netwerk van externe specialisten in, dan blijven wij het aanspreekpunt. Heeft diezelfde klant al vaste partijen waarmee deze samenwerkt, zoals een eigen webdesigner, dan maken we duidelijke afspraken, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Functionaliteit in relatie tot het budget is leidend. Voor een ZZP-er in organisatieadvies maakten we bijvoorbeeld een template dat geschikt is voor PC en tablet. Responsive betekent dat je site zich aanpast aan het device. Dat vraagt per device een andere technische achterkant van je site. Kostbaar dus. Meedenken vanuit het budget van onze klant, leverde deze slimme oplossing op.”

Nuntius B.V.

Wilhelminalaan 2
2405 ED Alphen aan den Rijn
T: 0172 76 90 70
E: info@nuntius.nl
I: www.nuntius.nl